WORK EXPO Work Fair

- G2A Arena

Ideą przewodnią targów jest stworzenie płaszczyzny, na której pracodawcy i osoby zainteresowane podjęciem pracy, stażu lub praktyk będą mogły skonfrontować wzajemne oczekiwania i wymagania.

More information

kilkaset jobs offers

13 edition

40 exhibitors

exhibition area